Βιβλίο Αποστολών-Εύκολο

Βιβλίο Αποστολών-Εύκολο

Εικόνες
Βιβλίο Αποστολών-Εύκολο.png
Background.png
Βιβλίο Αποστολών-Εύκολο.png
Περιγραφή
Βιβλίο Αποστολών-Εύκολο
Λειτουργία

Όταν το χρησιμοποιείτε θα έχετε κάποιες εύκολες αποστολές για να ολοκληρώσετε.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


  • Μπορείτε να έχετε ενεργοποιημένη μόνο μια αποστολή,δεν έχει σημασία ο βαθμός δυσκολίας.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲