Μαύρο Στιλέτο

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Μαύρο Στιλέτο

Επίπεδο 30 Στιλέτα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Μαύρο Στιλέτο.jpg
Background.png
Μαύρο Στιλέτο.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Not available
Υποδοχές: 2 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:
    • Το Μαύρο Στιλέτο έχει την Μέση Ζημιά και την Ζημιά Ικανοτήτων,οι οποίες καταλαμβάνουν 2 bonus(συνήθως το ένα είναι θετικό και το άλλο αρνητικό).
    • Η τιμή της Μέσης Ζημιάς του Μαύρου Στιλέτου αυξάνει την τιμή της ζημιάς του κανονικού χτυπήματος,έτσι χρησιμοποιείται συνήθως από άλογο ή στο έδαφος με κανονικά χτυπήματα.
    • Η τιμή της Ζημιάς Ικανότητας του Μαύρου Στιλέτου αυξάνει την τιμή της ζημιάς των ικανοτήτων,έτσι χρησιμοποιείται συνήθως από το έδαφος με την χρήση ικανοτήτων.
    • Το Μαύρο Στιλέτο δεν χρειάζεται αντικείμενα για την αναβάθμιση,μόνο yang.
ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

3.00016px-Yang.png

6.00016px-Yang.png

12.00016px-Yang.png

25.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Στιλέτο+0
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 40-44
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Στιλέτο+1
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 43-47
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Στιλέτο+2
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 45-49
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Στιλέτο+3
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 48-52
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Στιλέτο+4
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 50-54
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα

40.00016px-Yang.png

60.00016px-Yang.png

90.00016px-Yang.png

120.00016px-Yang.png

150.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Στιλέτο+5
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 55-59
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Στιλέτο+6
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 60-64
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Στιλέτο+7
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 67-71
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Στιλέτο+8
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 74-78
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Στιλέτο+9
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 83-87
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Μαύρο Στιλέτο