Καταρ. Αλφα Μπλε Λύκος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταρ. Αλφα Μπλε Λύκος
Καταρ. Αλφα Μπλε Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Καταρ. Αλφα Μπλε Λύκος.png

Επίπεδο
14
Στάδιο
4
EXP
684
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Snakefield Waryong< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταρ. Αλφα Μπλε Λύκος