Παλιά Καμπάνα

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Παλιά Καμπάνα

Επίπεδο 30 Καμπάνα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Παλιά Καμπάνα.jpg
Background.png
Παλιά Καμπάνα.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

3.00016px-Yang.png

6.00016px-Yang.png

12.00016px-Yang.png

25.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παλιά Καμπάνα+0
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 50–70
Αξία Μαγ. Επίθεσης 35–60
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παλιά Καμπάνα+1
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 56–76
Αξία Μαγ. Επίθεσης 41–66
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παλιά Καμπάνα+2
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 61–81
Αξία Μαγ. Επίθεσης 46–71
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παλιά Καμπάνα+3
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 67–87
Αξία Μαγ. Επίθεσης 52–77
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παλιά Καμπάνα+4
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 72–92
Αξία Μαγ. Επίθεσης 57–82
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

40.00016px-Yang.png

60.00016px-Yang.png

90.00016px-Yang.png

120.00016px-Yang.png

150.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παλιά Καμπάνα+5
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 80–100
Αξία Μαγ. Επίθεσης 65–90
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παλιά Καμπάνα+6
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 88–108
Αξία Μαγ. Επίθεσης 73–98
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παλιά Καμπάνα+7
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 98–118
Αξία Μαγ. Επίθεσης 83–108
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παλιά Καμπάνα+8
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 108–128
Αξία Μαγ. Επίθεσης 93–118
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παλιά Καμπάνα+9
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 120–140
Αξία Μαγ. Επίθεσης 105–130
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Παλιά Καμπάνα