Πανοπλία Καταιγίδας

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Καταιγίδας


Πανοπλία Καταιγίδας

Πανοπλία Καταιγίδας (εμφάνιση).jpg
Πανοπλία Καταιγίδας.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Sura
Επίπεδο: 9
Υποδοχές: 1 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές

Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Καταιγίδας+0

Από Επ.: 9
Άμυνα:21
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Sura
600Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Καταιγίδας+1

Από Επ.: 9
Άμυνα:27
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Sura
1.200Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Καταιγίδας+2

Από Επ.: 9
Άμυνα:33
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Sura
2.500Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Καταιγίδας+3

Από Επ.: 9
Άμυνα:39
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Sura
5.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Καταιγίδας+4

Από Επ.: 9
Άμυνα:45
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Sura
10.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Καταιγίδας+5

Από Επ.: 9
Άμυνα:51
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Sura
20.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Καταιγίδας+6

Από Επ.: 9
Άμυνα:57
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Sura
30.000Yang.png
2 x Κύστη Αρκούδας
Κύστη Αρκούδας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Καταιγίδας+7

Από Επ.: 9
Άμυνα:63
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Sura
45.000Yang.png
1 x Κόσμημα
Κόσμημα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Καταιγίδας+8

Από Επ.: 9
Άμυνα:69
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Sura
75.000Yang.png
2 x Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα
Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Καταιγίδας+9

Από Επ.: 9
Άμυνα:75
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Καταιγίδας