Πεινασμένος Άλφα Λύκος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Άλφα Λύκος
Πεινασμένος Άλφα Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πεινασμένος Άλφα Λύκος.png

Επίπεδο
4
Στάδιο
1
EXP
36
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Μοιάζει ακριβώς με τον Πεινασμένο Λύκο
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

160px|Yongan 160px|Joan 160px|Pyungmoo


Πεινασμένος Άλφα Λύκος

Πεινασμένος Άλφα Λύκος

Κατηγορία:Εχθρός/Ζώα Κατηγορία:Εχθρός/1< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Άλφα Λύκος