Πανοπλία Μοναχού

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Μοναχού


Πανοπλία Μοναχού

Πανοπλία Μοναχού (εμφάνιση).jpg
Πανοπλία Μοναχού.png

Πληροφορίες

<
Χαρακτήρας: Πολεμιστής
Επίπεδο: 1
Τιμή Αγοράς: 3.000Yang.png
Υποδοχές: 1 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές


Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μοναχού+0

Από Επ.: 1
Άμυνα:12
[Φοριέται]
Πολεμιστής
600Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μοναχού+1

Από Επ.: 1
Άμυνα:18
[Φοριέται]
Πολεμιστής
1.200Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μοναχού+2

Από Επ.: 1
Άμυνα:24
[Φοριέται]
Πολεμιστής
2.500Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μοναχού+3

Από Επ.: 1
Άμυνα:30
[Φοριέται]
Πολεμιστής
5.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μοναχού+4

Από Επ.: 1
Άμυνα:36
[Φοριέται]
Πολεμιστής
10.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μοναχού+5

Από Επ.: 1
Άμυνα:42
[Φοριέται]
Πολεμιστής
20.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μοναχού+6

Από Επ.: 1
Άμυνα:48
[Φοριέται]
Πολεμιστής
30.000Yang.png
2 x Κύστη Αρκούδας
Κύστη Αρκούδας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μοναχού+7

Από Επ.: 1
Άμυνα:54
[Φοριέται]
Πολεμιστής
45.000Yang.png
1 x Κόσμημα
Κόσμημα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μοναχού+8

Από Επ.: 1
Άμυνα:60
[Φοριέται]
Πολεμιστής
75.000Yang.png
2 x Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα
Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μοναχού+9

Από Επ.: 1
Άμυνα:66
[Φοριέται]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Μοναχού