Παράνομος της Ερήμου (Επίπεδο 15)

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Παράνομος της Ερήμου (Επίπεδο 15)
Παράνομος της Ερήμου (Επίπεδο 15)
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Παράνομος της Ερήμου (Επίπεδο 15).png

Επίπεδο
15
Στάδιο
1
EXP
200
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Μη διαθέσιμες
Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Παράνομος της Ερήμου (Επίπεδο 15)