Αγριόσκυλο

Αγριόσκυλο
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αγριόσκυλο.png

Επίπεδο
1
Στάδιο
1
EXP
15
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
 1. redirect Πρότυπο:Textitem (Αντικείμενο Αποστολής)
 1. redirect Πρότυπο:Textitem
 1. redirect Πρότυπο:Textitem
 1. redirect Πρότυπο:Textitem
 1. redirect Πρότυπο:Textitem
Πρόσθετες πληροφορίες
 • Προκαλούν μικρή μείωση HP (εώς. 130).
 • Ρίχνουν μέχρι 10-30 Yang
 • Ακατάλληλα για επίπεδα πάνω από το 2 και το 3.
 • Αγριόσκυλα βρίσκονται ως επί το πλείστον κοντά στην πόλη ή στην άκρη αυτής.
 • Ο Βόλος Μεταμόρφωσης είναι αρκετά δύσκολο να πέσει από τα αγριόσκυλα.
 • Μετά από τα Πεινασμένα Σκυλιά είναι ένα από τα πιο αδύναμα πλάσματα.
 • Από τα Κουτιά Θησαυρού Φεγγαριού ή τα Μυστηριώδη Κουτιά μπορούν να βγουν Αγριόσκυλα επιπέδου 35.
 • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

160px|Joan 160px|Pyungmoo 160px|Yongan


Αγριόσκυλο

Αγριόσκυλο

Κατηγορία:Εχθρός/Ζώα Κατηγορία:Εχθρός/1