Πανοπλία του Τέλους

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία του Τέλους


Πανοπλία του Τέλους

Πανοπλία του Τέλους (εμφάνιση).jpg
Πανοπλία του Τέλους.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Sura
Επίπεδο: 1
Τιμή Αγοράς: 3.000Yang.png
Υποδοχές: 1 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές


Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Τέλους+0

Από Επ.: 1
Άμυνα:12
[Φοριέται]
Sura
600Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Τέλους+1

Από Επ.: 1
Άμυνα:18
[Φοριέται]
Sura
1.200Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Τέλους+2

Από Επ.: 1
Άμυνα:24
[Φοριέται]
Sura
2.500Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Τέλους+3

Από Επ.: 1
Άμυνα:30
[Φοριέται]
Sura
5.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Τέλους+4

Από Επ.: 1
Άμυνα:36
[Φοριέται]
Sura
10.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Τέλους+5

Από Επ.: 1
Άμυνα:42
[Φοριέται]
Sura
20.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Τέλους+6

Από Επ.: 1
Άμυνα:48
[Φοριέται]
Sura
30.000Yang.png
2 x Κύστη Αρκούδας
Κύστη Αρκούδας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Τέλους+7

Από Επ.: 1
Άμυνα:54
[Φοριέται]
Sura
45.000Yang.png
1 x Κόσμημα
Κόσμημα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Τέλους+8

Από Επ.: 1
Άμυνα:60
[Φοριέται]
Sura
75.000Yang.png
2 x Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα
Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Τέλους+9

Από Επ.: 1
Άμυνα:66
[Φοριέται]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία του Τέλους