Αλεπού της Ερήμου

Αλεπού της Ερήμου
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αλεπού της Ερήμου.png

Επίπεδο
19
Στάδιο
2
EXP
554
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Βέλους

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Μη διαθέσιμες
Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν υπάρχουν αλλα ριξίματα απο αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες