Πεινασμ.Αλφα Γκρι Λύκος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμ.Αλφα Γκρι Λύκος
Πεινασμ.Αλφα Γκρι Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πεινασμ.Αλφα Γκρι Λύκος.png

Επίπεδο
16
Στάδιο
2
EXP
164
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

160px|Pyungmoo 160px|Yongan 160px|Joan


Πεινασμ.Αλφα Γκρι Λύκος

Πεινασμ.Αλφα Γκρι Λύκος

Κατηγορία:Εχθρός/Ζώα Κατηγορία:Εχθρός/2< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμ.Αλφα Γκρι Λύκος