Πεινασμένος Γκρι Λύκος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Γκρι Λύκος
Πεινασμένος Γκρι Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πεινασμένος Γκρι Λύκος.png

Επίπεδο
13
Στάδιο
1
EXP
111
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Pyungmoo Joan< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Γκρι Λύκος