Πεινασμένος Γκρι Λύκος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Γκρι Λύκος
Πεινασμένος Γκρι Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πεινασμένος Γκρι Λύκος.png

Επίπεδο
13
Στάδιο
1
EXP
111
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

160px|Pyungmoo 160px|Joan


Πεινασμένος Γκρι Λύκος

Πεινασμένος Γκρι Λύκος

Κατηγορία:Εχθρός/Ζώα Κατηγορία:Εχθρός/1< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Γκρι Λύκος