Ξύλινα Παπούτσια

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Ξύλινα Παπούτσια
Ξύλινα Παπούτσια
Εικόνες
Πληροφορίες
Ξύλινα Παπούτσια.png
Background.png
Ξύλινα Παπούτσια.png
Επίπεδο
17

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Shaman Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμα σε NPC

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Παπούτσια+0
Από Επίπεδο: 17
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Αστραπής 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Παπούτσια+1
Από Επίπεδο: 17
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Αστραπής 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Παπούτσια+2
Από Επίπεδο: 17
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Αστραπής 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Παπούτσια+3
Από Επίπεδο: 17
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Αστραπής 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Παπούτσια+4
Από Επίπεδο: 17
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Αστραπής 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Τίγρης.png

45.00016px-Yang.png
2x Κουβάρι.png

75.00016px-Yang.png
1x Ξεθωριασμένη Στολή+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Παπούτσια+5
Από Επίπεδο: 17
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Αστραπής 6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Παπούτσια+6
Από Επίπεδο: 17
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Αστραπής 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Παπούτσια+7
Από Επίπεδο: 17
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Αστραπής 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Παπούτσια+8
Από Επίπεδο: 17
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Αστραπής 9%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Παπούτσια+9
Από Επίπεδο: 17
Ταχύτητα κίνησης 2%
Άμυνα 2
Αντίσταση Αστραπής 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Ξύλινα Παπούτσια