Παπούτσια

< Metin2Wiki < Παπούτσια

Τα παπούτσια μπορούν να φορεθούν από όλες τις κλάσεις χαρακτήρων.

Για την λίστα των συντομογραφιών, Βλέπε σελίδα Συντομογραφίες


Επίπεδο 1
Δερμάτινα παπούτσια
Δερμάτινα παπούτσια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
500 Yang

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +9% +11% +13% +15%
Άμυνα : +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - - - 2 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Κουβάρι.png
1 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - - - -
Επίπεδο 9
Παπούτσια μπαμπού
Παπούτσια μπαμπού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +9% +11% +13% +15%
Αντίσταση Φωτιάς: +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Άμυνα : +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - - - 2 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Κουβάρι.png
1 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - - - -
Επίπεδο 17
Ξύλινα Παπούτσια
Ξύλινα Παπούτσια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +9% +11% +13% +15%
Αντίσταση Αστραπής: +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Άμυνα : +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - - - 2 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Κουβάρι.png
1 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - - - -
Επίπεδο 23
Χρυσόκλωστα παπούτσια
Χρυσόκλωστα παπούτσια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +9% +11% +13% +15%
Αντίσταση Ανέμου : +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +13% +20%
Άμυνα : +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - - - 2 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Κουβάρι.png
1 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - - - -
Επίπεδο 29
Δερμάτινες Μπότες
Δερμάτινες Μπότες.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +3% +4% +5% +6% +8% +10% +12% +16% +18% +20%
Αντίσταση Βέλους : +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20%
Άμυνα : +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Αυγά Αράχνης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 34
Χρυσά Παπούτσια
Χρυσά Παπούτσια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +3% +4% +5% +6% +8% +10% +12% +14% +18% +20%
Μεγ. Αντοχή : +20 +30 +45 +70 +100 +150 +230 +330 ?? +800
Άμυνα : +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Αυγά Αράχνης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 39
Μπρούτζινες Μπότες
Μπρούτζινες Μπότες.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +3% +4% +5% +6% +8% +10% +12% +16% +18% +20%
Αντίσταση στο δηλητήριο : +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Άμυνα : +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Αυγά Αράχνης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 43
Παπούτσια Νεφρίτη
Παπούτσια Νεφρίτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +3% +4% +5% +6% +8% +10% +12% +16% +18% +20%
Πιθ. EXP Bonus : +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Άμυνα : +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Αυγά Αράχνης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 47
Παπούτσια της Έκστασης
Παπούτσια της Έκστασης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +5% +6% +7% +8% +9% +12% +15% +18% +20% +25%
Ταχύτητα Μαγείας : +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Άμυνα : +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png


Επίπεδο 51
Μπότες των Νεφών
Μπότες των Νεφών.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +5% +6% +7% +8% +9% +12% +15% +18% +20% +25%
Πιθ. να αποφ. βέλη : +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Άμυνα : +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 55
Παπούτσια Φοίνικα
Παπούτσια Φοίνικα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +5% +6% +7% +8% +9% +12% +15% +18% +20% +25%
Πιθανότητα Απόκρουσης : +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Άμυνα : +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 59
Παπούτσια Αmakir
Παπούτσια Αmakir.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης: +5% +6% +7% +8% +9% +12% +15% +18% +20% +25%
Άμυνα : +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Άμυνα : +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1: - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65-75
Παπούτσια ευφορίας
Παπούτσια ευφορίας.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75
Ταχύτητα Κίνησης : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Άμυνα : +5 +6 +6 +7 +7 +8 +8 +9 +9 +10
Bonus Ταχύτητα Μαγείας : +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Γαλακτώδης Χυμός.png
2 x
Background.png
Ρόπαλο Ορκ.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65-75
Μπότες της λάμψης
Μπότες της λάμψης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75
Ταχύτητα Κίνησης : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Άμυνα : +5 +6 +6 +7 +7 +8 +8 +9 +9 +10
Bonus Πιθ. να αποφ. βέλη: +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Γαλακτώδης Χυμός.png
2 x
Background.png
Ρόπαλο Ορκ.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65-75
Παπούτσια Κιλίν
Παπούτσια Κιλίν.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75
Ταχύτητα Κίνησης : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Άμυνα : +5 +6 +6 +7 +7 +8 +8 +9 +9 +10
Bonus
Πιθανότητα Απόκρουσης:
+11% +12% +13% +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Γαλακτώδης Χυμός.png
2 x
Background.png
Ρόπαλο Ορκ.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65-75
Παπούτσια παγοπουλιού
Παπούτσια παγοπουλιού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75
Ταχύτητα Κίνησης : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Άμυνα : +5 +6 +6 +7 +7 +8 +8 +9 +9 +10
Bonus
Άμυνα :
+11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Γαλακτώδης Χυμός.png
2 x
Background.png
Ρόπαλο Ορκ.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 80-90
Πυροπάπουτσα
Πυροπάπουτσα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90
Ταχύτητα Κίνησης : 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Άμυνα : +17 +19 +20 +22 +23 +25 +26 +28 +29 +32
Bonus
Δυν. σε Τέρατα :
2% 3% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Yang Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 2x
Γκρίζα βαφή.png
2x
Γκρίζα βαφή.png
3x
Γκρίζα βαφή.png
3x
Γκρίζα βαφή.png
3x
Γκρίζα βαφή.png
4x
Γκρίζα βαφή.png
4x
Μίθριλ.png
4x
Μίθριλ.png
5x
Μίθριλ.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1x
Σταθερά κορδόνια.png
1x
Σταθερά κορδόνια.png
2x
Σταθερά κορδόνια.png
2x
Σταθερά κορδόνια.png
3x
Σταθερά κορδόνια.png
1x
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1x
Αχάτης.png
1x
Σεληνόλιθος.png
Επίπεδο 90-100
Ωκεανοπάπουτσα
Ωκεανοπάπουτσα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100
Ταχύτητα Κίνησης : 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Άμυνα : +17 +19 +20 +22 +23 +25 +26 +28 +29 +32
Bonus
Αν. Ικανότητας :
2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Yang Αναβάθμισης : - 120.000 165.000 190.000 235.000 280.000 330.000 380.000 500.000 600.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 2x
Γκρίζα βαφή.png
2x
Γκρίζα βαφή.png
3x
Γκρίζα βαφή.png
3x
Γκρίζα βαφή.png
3x
Γκρίζα βαφή.png
4x
Γκρίζα βαφή.png
4x
Μίθριλ.png
4x
Μίθριλ.png
5x
Μίθριλ.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1x
Σταθερά κορδόνια.png
1x
Σταθερά κορδόνια.png
2x
Σταθερά κορδόνια.png
2x
Σταθερά κορδόνια.png
3x
Σταθερά κορδόνια.png
1x
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1x
Αχάτης.png
1x
Σεληνόλιθος.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲