Σιδερένια Βεντάλια

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Σιδερένια Βεντάλια

Επίπεδο 5 Βεντάλια

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Σιδερένια Βεντάλια.jpg
Background.png
Σιδερένια Βεντάλια.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: 400 Yang
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Βεντάλια+0
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 11-17
Αξία Μαγ. Επίθεσης 14-22
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Βεντάλια+1
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 18-24
Αξία Μαγ. Επίθεσης 21-29
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Βεντάλια+2
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 25-31
Αξία Μαγ. Επίθεσης 28-36
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Βεντάλια+3
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 32-38
Αξία Μαγ. Επίθεσης 35-43
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Βεντάλια+4
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 39-45
Αξία Μαγ. Επίθεσης 42-50
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Τίγρης.png

45.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Λευκής Τίγρης.png

75.00016px-Yang.png
2x Ξεθωριασμένη Στολή+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Βεντάλια+5
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 46-52
Αξία Μαγ. Επίθεσης 49-57
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Βεντάλια+6
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 53-59
Αξία Μαγ. Επίθεσης 56-64
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Βεντάλια+7
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 60-66
Αξία Μαγ. Επίθεσης 63-71
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Βεντάλια+8
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 67-73
Αξία Μαγ. Επίθεσης 70-78
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Βεντάλια+9
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 74-80
Αξία Μαγ. Επίθεσης 77-85
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Σιδερένια Βεντάλια