Σιδερένια Πανοπλία

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Πολεμιστές/Πανοπλίες < Σιδερένια Πανοπλία

Επίπεδο 9 πολεμιστής πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Σιδερένια Πανοπλία.jpg
Background.pngBackground.png
Σιδερένια Πανοπλία.png

Χαρακτήρες: πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 1 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+0
Από Επ.: 9
Άμυνα21
Ταχύτητα Κίνησης -2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+1
Από Επ.: 9
Άμυνα 27
Ταχύτητα Κίνησης -2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+2
Από Επ.: 9
Άμυνα 33
Ταχύτητα Κίνησης -2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+3
Από Επ.: 9
Άμυνα 39
Ταχύτητα Κίνησης -2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+4
Από Επ.: 9
Άμυνα 45
Ταχύτητα Κίνησης -2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Κύστη Αρκούδας.png

45.00016px-Yang.png
1x Κόσμημα.png

75.00016px-Yang.png
2x Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+5
Από Επ.: 9
Άμυνα 51
Ταχύτητα Κίνησης -2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+6
Από Επ.: 9
Άμυνα 57
Ταχύτητα Κίνησης -2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+7
Από Επ.: 9
Άμυνα 63
Ταχύτητα Κίνησης -2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+8
Από Επ.: 9
Άμυνα 69
Ταχύτητα Κίνησης -2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+9
Από Επ.: 9
Άμυνα 75
Ταχύτητα Κίνησης -2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Σιδερένια Πανοπλία