Σιδερένια Πανοπλία

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Σιδερένια Πανοπλία


Σιδερένια Πανοπλία

Σιδερένια Πανοπλία (εμφάνιση).jpg
Σιδερένια Πανοπλία.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Πολεμιστής
Επίπεδο: 9
Υποδοχές: 1 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές





Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+0

Από Επ.: 9
Άμυνα:21
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
600Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+1

Από Επ.: 9
Άμυνα:27
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
1.200Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+2

Από Επ.: 9
Άμυνα:33
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
2.500Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+3

Από Επ.: 9
Άμυνα:39
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
5.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+4

Από Επ.: 9
Άμυνα:45
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
10.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+5

Από Επ.: 9
Άμυνα:51
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
20.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+6

Από Επ.: 9
Άμυνα:57
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
30.000Yang.png
2 x Κύστη Αρκούδας
Κύστη Αρκούδας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+7

Από Επ.: 9
Άμυνα:63
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
45.000Yang.png
1 x Κόσμημα
Κόσμημα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+8

Από Επ.: 9
Άμυνα:69
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
75.000Yang.png
2 x Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα
Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σιδερένια Πανοπλία+9

Από Επ.: 9
Άμυνα:75
Ταχύτητα:-2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Σιδερένια Πανοπλία