Πανσέληνο Σπαθί

< Metin2Wiki < Όπλα < Πανσέληνο Σπαθί

Επίπεδο 30 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Πανσέληνο Σπαθί.jpg
Background.pngBackground.png
Πανσέληνο Σπαθί.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 2 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

3.00016px-Yang.png

6.00016px-Yang.png

13.00016px-Yang.png

25.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανσέληνο Σπαθί+0
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 57–73
Αξία Μαγ. Επίθεσης 62–88
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανσέληνο Σπαθί+1
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 63–79
Αξία Μαγ. Επίθεσης 68–94
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανσέληνο Σπαθί+2
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 68–84
Αξία Μαγ. Επίθεσης 73–99
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανσέληνο Σπαθί+3
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 74–90
Αξία Μαγ. Επίθεσης 79–105
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανσέληνο Σπαθί+4
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 79–95
Αξία Μαγ. Επίθεσης 84–110
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

40.00016px-Yang.png

60.00016px-Yang.png

90.00016px-Yang.png

120.00016px-Yang.png

150.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανσέληνο Σπαθί+5
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 87–103
Αξία Μαγ. Επίθεσης 92–118
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανσέληνο Σπαθί+6
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 95–111
Αξία Μαγ. Επίθεσης 100–126
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανσέληνο Σπαθί+7
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 105–121
Αξία Μαγ. Επίθεσης 110–136
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανσέληνο Σπαθί+8
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 115–131
Αξία Μαγ. Επίθεσης 120–146
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανσέληνο Σπαθί+9
Από Επ.: 30
Αξία Επίθεσης 127–143
Αξία Μαγ. Επίθεσης 132–158
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Πανσέληνο Σπαθί


Το Πανσέληνο Σπαθί (FMS)

Το Πανσέληνο Σπαθί για να θεωρείται δυνατό πρέπει να έχει ή υψηλή Μέση Ζημιά ή υψηλή Ζημιά Ικανοτήτων. Πάνω από το Άλογο Μάχης οι Sura και οι Νίντζα χρειάζονται ένα FMS με μεγάλη μέση ζημιά γι αυτό τον σκοπό. Λόγω του ότι χρησιμοποιείται από 3 κλάσεις είναι πιο ακριβό από την Κόκκινη Λεπίδα.

Είναι δύσκολο να βρεθεί.Μπορεί να βρεθεί σε περιοχή συντεχνιών όπως Jungrang, Imha και Waryong από χαρακτήρες χαμηλού επιπέδου "φαρμάροντας". Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία αλλά ταυτόχρονα μπορούν να βρεθούν:Μαύρο Στιλέτο, Βεντάλια Φθινοπώρου και Παλιά Καμπάνα, τα οποία είναι επίσης σπάνια. Πανσέληνο σπαθί μπορεί να βρεθεί σκοτώνοντας τέρατα στους χάρτες Bakra, Bokjung, Jayang και Κοιλάδα του Seungryong.

Το Πανσέληνο Σπαθί για Sura

To FMS για Sura Μαύρης Μαγείας πρέπει να έχει υψηλή Ζημιά Ικανοτήτων έτσι ώστε η ζημιά των ικανοτήτων όπως το Πνεύμα Φωτιάς να είναι όσο πιο υψηλή γίνεται. To FMS για Sura Οπλουργίας πρέπει να έχει υψηλή Μέση Ζημιά έτσι ώστε να αυξάνεται η ζημιά ενάντια στα τέρατα (PvM).

Το Πανσέληνο Σπαθί για Πολεμιστή

Το FMS είναι κατάλληλο αρχικά για Πολεμιστή Σώματος όταν μάχεται στο έδαφος. Πρέπει να έχει υψηλή Μέση Ζημιά. Το FMS για Πολεμιστή είναι ακριβώς το αντίθετο από το FMS για Sura. Για Πολεμιστή Πνεύματος η Ζημιά Ικανοτήτων πρέπει να είναι θετική αλλά η Κόκκινη Λεπίδα είναι πιο κατάλληλη για έναν Πνεύματος γιατί έχει υψηλότερη Αξία Επίθεσης.

Το Πανσέληνο Σπαθί για Ninja

Το FMS για Ninja πρέπει να έχει υψηλή Μέση Ζημιά για χρήση πάνω από το Άλογο. Για Ninja Στιλέτου το FMS θα μπορούσε να έχει καλή Ζημιά Ικανοτήτων, αλλά το Μαύρο Στιλέτο είναι πιο κατάλληλο για αυτό τον χαρακτήρα.

Το Πανσέληνο Σπαθί και οι δυνάμεις του

Το FMS έχει αρκετά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έχει σχετικά υψηλή Αξία Επίθεσης και Αξία Μαγικής Επίθεσης και μπορεί να φορεθεί από επίπεδο 30. Μια υψηλή Μέση Ζημιά (πάνω από 30) ή μια υψηλή Ζημιά Ικανοτήτων (πάνω από 10) κάνουν το όπλο ανώτερο από άλλα όπλα μεγαλύτερου επιπέδου. Επίσης, είναι πιο εύκολο να γίνει +9 καθώς απαιτούνται μόνο Yang, ενώ όπλα άνω του 45 επιπέδου απαιτούν περισσότερα αντικείμενα αναβάθμισης. Η χαμηλή του Ταχύτητα Επίθεσης είναι ένα μειονέκτημα (μόνο 15%). Τέλος, ένα μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται ένα όπλο να έχει υψηλή Μέση Ζημιά ΚΑΙ υψηλή Ζημιά Ικανοτήτων.