Γιγάντιος Ανιχνευτής

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Γιγάντιος Ανιχνευτής
Γιγάντιος Ανιχνευτής
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Γιγάντιος Ανιχνευτής.png

Επίπεδο
73
Στάδιο
3
EXP
8.022
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Αστραπής

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνος του.
  • Έχει υψηλή ταχύτητα κίνησης.
  • Απορροφά 20 SP με κάθε επίθεση.
  • Για το επίπεδο και το Στάδιο του έχει πολύ HP και κάνει αρκετή ζημιά.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα των Γιγάντων< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Γιγάντιος Ανιχνευτής