Κοιλάδα των Γιγάντων

Valley Of Giants-Panorama.jpg


Flag neutral.png Κοιλάδα των Γιγάντων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στη μέση του χάρτη είναι μια μεγάλη φωτιά με πολλά τέρατα.

«Προσοχή: ' Σχεδόν όλα τα τέρατα είναι επιθετικά. Σε αυτή την περιοχή δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τον χάρτη, αλλά ο μικρός χάρτης είναι ακόμα ορατός.

Όλα τα τέρατα παρόλο το επίπεδο τους περνούν διάφορα στάδια και κάνουν αρκετά μεγάλη ζημιά.

Διαδραστικός Χάρτης
SnakefieldΧώρα Γιγάντων-Χάρτης.png
Metins
Τέρατα
Αρχηγοί
NPC's
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα NPC's σε αυτό το χάρτη
Δεν υπάρχουν Αρχηγοί σε αυτό το χάρτη
Φλέβες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες Φλέβες σε αυτό το χάρτη


Άλλες πληροφορίες
Περιγραφή τεράτων
Περιοχές αναγέννησης Metin

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για τα τέρατα

Κοιλάδα των Γιγάντων-Metins.jpg
Διπλανές Περιοχές
Γέρος
Μεταβιβαστής
Δεν υπάρχει Γέρος σε αυτήν την περιοχή.
Δεν υπάρχει Μεταβιβαστής σε αυτήν την περιοχή.