Γιγάντιος Στρατιώτης

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Γιγάντιος Στρατιώτης
Γιγάντιος Στρατιώτης
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Γιγάντιος Στρατιώτης.png

Επίπεδο
66
Στάδιο
2
EXP
4.301
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus στοιχείου

Αντίσταση Αστραπής


Αντίσταση Βέλους
Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Δεν ρίχνονται πανοπλίες από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Για το επίπεδο και το Στάδιο του έχει πολύ HP και κάνει αρκετή ζημιά.
  • Απορροφά 5 SP με κάθε επίθεση.
  • Η πτώση πάπυρων Εξέλιξης και Μετάλλαξης είναι ανεξάρτητη από το επίπεδο του παίκτη που θα σκοτώσει το τέρας, ακόμα και ένα 105 επίπεδο έχει πιθανότητα να ρίξει έναν τέτοιο πάπυρο.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα των Γιγάντων Snakefield


< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Γιγάντιος Στρατιώτης