Πανοπλία Νεκρής Όψης

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Νεκρής Όψης


Πανοπλία Νεκρής Όψης

Πανοπλία Νεκρής Όψης (εμφάνιση).jpg
Πανοπλία Νεκρής Όψης.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Sura
Επίπεδο: 54
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές

Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Νεκρής Όψης+0

Από Επ.: 54
Άμυνα:72
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Sura
1.200Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Νεκρής Όψης+1

Από Επ.: 54
Άμυνα:78
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Sura
2.500Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Νεκρής Όψης+2

Από Επ.: 54
Άμυνα:84
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Sura
5.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Νεκρής Όψης+3

Από Επ.: 54
Άμυνα:90
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Sura
10.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Νεκρής Όψης+4

Από Επ.: 54
Άμυνα:96
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Sura
20.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού+
Ουρά Φιδιού+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Νεκρής Όψης+5

Από Επ.: 54
Άμυνα:102
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Sura
30.000Yang.png
2 x Άγνωστο Φυλαχτό+
Άγνωστο Φυλαχτό+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Νεκρής Όψης+6

Από Επ.: 54
Άμυνα:108
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Sura
45.000Yang.png
2 x Πετράδι του Δαίμονα+
Πετράδι του Δαίμονα+.png
1 x Άσπρο Μαργαριτάρι
Άσπρο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Νεκρής Όψης+7

Από Επ.: 54
Άμυνα:114
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Sura
90.000Yang.png
2 x Ενθύμιο του Δαίμονα+
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
1 x Μπλε Μαργαριτάρι
Μπλε Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Νεκρής Όψης+8

Από Επ.: 54
Άμυνα:120
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Sura
150.000Yang.png
2 x Βόλος Πάγου
Βόλος Πάγου.png
1 x Ματωμένο Μαργαριτάρι
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Νεκρής Όψης+9

Από Επ.: 54
Άμυνα:126
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Νεκρής Όψης