Πράσινο Φίλτρο(S)

Πράσινο Φίλτρο(S)

Εικόνες
Πράσινο Φίλτρο(S).png
Background.png
Πράσινο Φίλτρο(S).png
Περιγραφή
Πράσινο Φίλτρο(S)
Λειτουργία

Αυξάνει την Ταχύτητα Επίθεσης +10 για 10 λεπτά.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


  • Στοιβάξιμο έως 200.
  • Μετά τον θάνατο το εφέ εξαφανίζεται.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲