Μανιακός Μαύρης Θύελλας

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Μανιακός Μαύρης Θύελλας
Μανιακός Μαύρης Θύελλας
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Μανιακός Μαύρης Θύελλας.png

Επίπεδο
33
Στάδιο
3
EXP
798
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Bakra Jayang Bokjung< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Μανιακός Μαύρης Θύελλας