Καφέ Αρκούδα

Καφέ Αρκούδα
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Καφέ Αρκούδα.png

Επίπεδο
21
Στάδιο
2
EXP
510
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αναγεννιέται από το Metin Της Απληστίας
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

160px|Pyungmoo 160px|Joan


Καφέ Αρκούδα

Καφέ Αρκούδα

Κατηγορία:Εχθρός/Ζώα Κατηγορία:Εχθρός/2