Πίθηκος Σφενδονιστής

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πίθηκος Σφενδονιστής
Πίθηκος Σφενδονιστής
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πίθηκος Σφενδονιστής.png

Επίπεδο
37
Στάδιο
2
EXP
715
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus στοιχείου

Αντίσταση Βέλους


Αποφυγή Βελών
Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες


< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πίθηκος Σφενδονιστής