Πάπυρος Λίθου Πνεύματος

Πάπυρος Λίθου Πνεύματος

Εικόνες
Πάπυρος Λίθου Πνεύματος.png
Background.png
Πάπυρος Λίθου Πνεύματος.png
Περιγραφή
Πάπυρος Λίθου Πνεύματος
Λειτουργία

Αφαιρεί όλους τους Λίθους Πνεύματος από το αντικείμενο. Η εξαγωγή αφήνει μία σπασμένη πέτρα στην υποδοχή.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


Χρησιμοποιείται σέρνοντας τον πάπυρο πάνω στο επιθυμητό αντικείμενο.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲