Κουτί του Έρωτος (ροζ)

Κουτί του Έρωτος (ροζ)

Εικόνες
Κουτί του Έρωτος (ροζ).png
Background.png
Κουτί του Έρωτος (ροζ).png
Περιγραφή
Κουτί του Έρωτος (ροζ)
Λειτουργία

Ανοίγει με δεξί κλικ

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
  • Metins: Όλες εκτός των κατακομβών
  • Τέρατα: Αρχηγοί
  • Μπαούλα: -
  • Αποστολές: -
  • Άλλα: Item Shop
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Ναι.png Όχι.pngNo


  • Ανοίγει κάθε 30 λεπτά
  • Ανοίγει 5 φορές
  • Οι κάπες σε αυτό το κουτί είναι στοιβαζόμενες.
Περιεχόμενο Αντικείμενα
Περιεχόμενο Πανοπλίες
Περιεχόμενο Όπλα
Δεν υπάρχουν πανοπλίες σε αυτό του κουτί
Δεν υπάρχουν όπλα σε αυτό το κουτί
Περιεχόμενο Κοσμήματα
Περιεχόμενο Κράνη & Ασπίδες
Περιεχόμενο Άλλα
Δεν υπάρχουν κοσμήματα σε αυτό το κουτί
Δεν υπάρχουν κράνη ή ασπίδες σε αυτό το κουτί

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲