Ενίσχυση Αντικειμένου

Ενίσχυση Αντικειμένου

Εικόνες
Ενίσχυση Αντικειμένου.png
Background.png
Ενίσχυση Αντικειμένου.png
Περιγραφή
Ενίσχυση Αντικειμένου
Λειτουργία

Προσθέτει ένα καινούριο bonus σε ένα από τα αντικείμενά σου. Μπορεί το αντικείμενο να πάρει 4 bonus το περισσότερο. Μπορεί να αποτύχει.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


  • Χρησιμοποιείται σέρνοντας την "ενίσχυση" πάνω στο επιθυμητό αντικείμενο.
  • Υπάρχει και σε πακέτο 3+1 με 299ΔΝ
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μετά την χρήση εξαφανίζεται.
  • Μπορεί να αποτύχει
  • Σε αντικείμενα με Μέση Ζημιά και Ζημιά Ικανοτήτων, αν λείπει ένα από τα 2, φαινομενικά μπορείς να προσθέσεις άλλα 3 Bonus με την ενίσχυση. Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει και το άλλο bonus προστίθεται με βόλο ευλογίας.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲