Μεγάλος Ορκ Στρατηγός

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Μεγάλος Ορκ Στρατηγός
Μεγάλος Ορκ Στρατηγός
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Μεγάλος Ορκ Στρατηγός.png

Επίπεδο
44
Στάδιο
3
EXP
1.735
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ορκ


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
    • Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή.
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Κοιλάδα του Seungryong< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Μεγάλος Ορκ Στρατηγός