Η έρευνα του βιολόγου 6

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η έρευνα του βιολόγου 6 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 80
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Χρειάζεστε τουλάχιστον 30 Πιστοποιητικά Tugyis. Θα τα προσκομίσετε στον Βιολόγο Chaegirab. Εκείνος θα εξετάσει τα πιστοποιητικά όμως μπορεί και να τα καταστρέψει. Έπειτα θα πρέπει να του πάτε ένα νέο. Μπορείτε να δώσετε ένα πιστοποιητικό κάθε 24 ώρες. Αφού τα δώσετε, βρείτε τον Λίθο Ψυχής Tugyi, δώστε τον στο Βιολόγο Chaegirab και πήγαινετε στον Baek-Go για την ανταμοιβή σας.