Η έρευνα του βιολόγου 8

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η έρευνα του βιολόγου 8 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 90
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Χρειάζεστε τουλάχιστον 50 σημειώματα αρχηγών. Θα τα προσκομίσετε στον Βιολόγο Chaegirab. Εκείνος θα τα εξετάσει, μπορεί όμως και να τα σπάσει, οπότε θα χρειαστεί να του δώσετε ένα νέο.
Άλλη πληροφορία
Ίσως χρειαστούν παραπάνω στοιχεία για την έρευνα (51). Δεν μπορεί να πέσει νέο αν έχετε ήδη ένα στον κατάλογό σας. Τα σημειώματα είναι δύσκολο να βρεθούν καθώς οι Αρχηγοί είναι δημοφιλείς, με αποτέλεσμα να τους σκοτώνουν σχεδόν αμέσως μετά την αναγέννησή τους.