Η έρευνα του βιολόγου 7

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η έρευνα του βιολόγου 7 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 85
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Χρειάζεστε τουλάχιστον 40 κλαδιά κόκκινου δέντρου. Θα πρέπει να τα παραδώσετε στον Βιολόγο Chaegirab. Εκείνος θα εξετάσει τα κλαδιά, όμως μπορεί μερικές φορές να τα σπάσει, και να χρειαστεί να του πάτε ένα νέο.
Άλλη πληροφορία
Σε αντίθεση με τις αποστολές Η έρευνα του βιολόγου 5 και Η έρευνα του βιολόγου 6 μπορείτε να ρίξετε Κλαδιά Κόκκινου Δέντρου ακόμα και αν έχετε πάνω σας, στον κατάλογό σας και άλλα κλαδιά.