Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Σελινόριζα)

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Σελινόριζα)
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Σελινόριζα) Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 15
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Μόλις εμφανιστεί η αποστολή θα πρέπει να πας στον Βιολόγο Chaegirab ο οποίος θα σου ζητήσει να σκοτώσεις όσες Πεινασμένες Γκρίζλυ χρειαστεί μέχρι να συλλέξεις 5
Background.png
Σελινόριζα.png
Σελινόριζες. Έπειτα επέστρεψε στον Βιολόγο Chaegirab και παρέδωσε τις Σελινόριζες ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Είναι πολύ πιθανόν η έρευνα να αποτύχει, οπότε αν αυτό συμβεί θα πρέπει να ξανασκοτώσεις Πεινασμένες Γκρίζλυ για να συλλέξεις άλλες Σελινόριζες και να τις ξαναπαραδώσεις στον Βιολόγο. Οι σελινόριζες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την έρευνα και όχι για την παραγωγή φίλτρων.


< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Σελινόριζα)