Το δώρο για τον Chaegirab

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Το δώρο για τον Chaegirab Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 17
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Στην απάντηση: ". Όχι, δεν είναι καθόλου"


Στην απάντηση: "Ναι, ήταν ενθουσιασμένος."

Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά θα πρέπει να μιλήσεις στον Wonda-Rim, τον Uriel και ξανά στον Wonda-Rim ο οποίος θα ζητήσει 5 Γούνες Mu-Rang από τα ανάλογα τέρατα (Mu-Rang). Μόλις τις συλλέξεις, πήγαινε πίσω στον Wonda-Rim. Αυτός με τη σειρά του θα σε στείλει στον Βιολόγο Chaegirab και στη συνέχεια είτε στον Wonda-Rim είτε στον Yang-Shin ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή.