Λεπίδα Φάντασμα

< Metin2Wiki < Όπλα < Sura/Όπλα < Λεπίδα Φάντασμα

Επίπεδο 65 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Λεπίδα Φάντασμα.jpg
Background.pngBackground.png
Λεπίδα Φάντασμα.png

Χαρακτήρες: Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Φάντασμα+0
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 77-105
Αξία Μαγ. Επίθεσης 90-110
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Φάντασμα+1
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 82-110
Αξία Μαγ. Επίθεσης 98-118
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Φάντασμα+2
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 87-117
Αξία Μαγ. Επίθεσης 107-127
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Φάντασμα+3
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 96-126
Αξία Μαγ. Επίθεσης 117-137
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Φάντασμα+4
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 105-136
Αξία Μαγ. Επίθεσης 128-148
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Φάντασμα+5
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 113-146
Αξία Μαγ. Επίθεσης 140-160
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Φάντασμα+6
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 119-157
Αξία Μαγ. Επίθεσης 153-173
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Φάντασμα+7
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 123-167
Αξία Μαγ. Επίθεσης 167-187
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Φάντασμα+8
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 134-184
Αξία Μαγ. Επίθεσης 192-212
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Φάντασμα+9
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 142-206
Αξία Μαγ. Επίθεσης 227-247
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Λεπίδα Φάντασμα