Μαχαίρι γκραβούρ. Αμέθ.

Μαχαίρι γκραβούρ. Αμέθ.

Εικόνες
Μαχαίρι γκραβούρ. Αμέθ..png
Background.png
Μαχαίρι γκραβούρ. Αμέθ..png
Περιγραφή
Μαχαίρι γκραβούρ. Αμέθ.
Λειτουργία
Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


Χρειάζονται 10 τεμάχια.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲