Σπάθα Μάχης

< Metin2Wiki < Όπλα < Σπάθα Μάχης

Επίπεδο 65 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Σπάθα Μάχης.jpg
Background.pngBackground.png
Σπάθα Μάχης.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μάχης+0
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 100-140
Αξία Μαγ. Επίθεσης 65-87
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μάχης+1
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 108-148
Αξία Μαγ. Επίθεσης 71-93
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μάχης+2
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 117-157
Αξία Μαγ. Επίθεσης 78-100
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μάχης+3
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 127-167
Αξία Μαγ. Επίθεσης 86-108
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μάχης+4
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 138-178
Αξία Μαγ. Επίθεσης 95-117
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μάχης+5
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 150-190
Αξία Μαγ. Επίθεσης 105-127
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μάχης+6
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 163-203
Αξία Μαγ. Επίθεσης 116-138
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μάχης+7
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 177-217
Αξία Μαγ. Επίθεσης 128-150
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μάχης+8
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 202-242
Αξία Μαγ. Επίθεσης 141-163
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μάχης+9
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 237-277
Αξία Μαγ. Επίθεσης 155-177
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Σπάθα Μάχης