Μέγα Διαβολικό Τόξο

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Μέγα Διαβολικό Τόξο

Επίπεδο 80 - 90 Τόξο

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Μέγα Διαβολικό Τόξο.jpg
Background.pngBackground.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Not available
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο: Αυτό το όπλο έχει bonus Δυνατό ενάντια σε Ημιανθρώπους και σε Διαβόλο.Αυτά τα bonus, η ταχύτητα επίθεσης και το απαιτούμενο επίπεδο αυξάνονται σε κάθε αναβάθμιση του όπλου.Αυτό το όπλο μπορεί να μετατραπεί σε Δρακόντειο μαχαίρι +9 αν η αναβάθμιση για +1 αποτύχει.

Πηγή
Δώστε
Background.png
Background.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου.png
Τόξο Κίτρινου Δράκου+9, 2x
Background.png
Πάπυρος Ευλογίας.png
Πάπυρος Ευλογίας, και 1x
Background.png
Δοκίμιο Ξιφομαχίας.png
Δοκίμιο Ξιφομαχίας στόν Seon-Pyeong για να λάβετε ένα Μέγα Διαβολικό Τόξο +0. Αυτή η αναβάθμιση έχει ποσοστό επιτυχίας 100%,οπότε δεν θα χάσετε το όπλο σας.Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσετε αυτό το όπλο.Βελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

120.00016px-Yang.png

140.00016px-Yang.png

170.00016px-Yang.png

200.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο+0
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 325–431
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυνατό ενάντια σε Διάβολο 2%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 2%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο+1
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 330–432
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυνατό ενάντια σε Διάβολο 3%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 3%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο+2
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 336–434
Ταχύτητα Επίθεσης 16%
Δυνατό ενάντια σε Διάβολο 4%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 4%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο+3
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 343–437
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
Δυνατό ενάντια σε Διάβολο 5%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 5%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο+4
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 351–440
Ταχύτητα Επίθεσης 18%
Δυνατό ενάντια σε Διάβολο 6%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 6%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

240.00016px-Yang.png

290.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png

340.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

410.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

500.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο+5
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 360-444
Ταχύτητα Επίθεσης 20%
Δυνατό ενάντια σε Διάβολο 7%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 7%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο+6
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 370–449
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
Δυνατό ενάντια σε Διάβολο 8%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 8%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο+7
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 381–454
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
Δυνατό ενάντια σε Διάβολο 9%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 9%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο+8
Από Επ.: 88
Αξία Επίθεσης 393–460
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
Δυνατό ενάντια σε Διάβολο 10%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 10%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Διαβολικό Τόξο+9
Από Επ.: 90
Αξία Επίθεσης 410–470
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
Δυνατό ενάντια σε Διάβολο 12%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 12%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Μέγα Διαβολικό Τόξο