Εξορκιστής

< Metin2Wiki < Όπλα < Sura/Όπλα < Εξορκιστής

Επίπεδο 65 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Εξορκιστής.jpg
Background.pngBackground.png
Εξορκιστής.png

Χαρακτήρες: Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Πηγή



Βελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εξορκιστής+0
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 98-142
Αξία Μαγ. Επίθεσης 74-98
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εξορκιστής+1
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 104-148
Αξία Μαγ. Επίθεσης 80-104
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εξορκιστής+2
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 111-155
Αξία Μαγ. Επίθεσης 87-111
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εξορκιστής+3
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 119-163
Αξία Μαγ. Επίθεσης 95-119
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εξορκιστής+4
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 128-172
Αξία Μαγ. Επίθεσης 104-128
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εξορκιστής+5
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 138-182
Αξία Μαγ. Επίθεσης 114-138
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εξορκιστής+6
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 149-193
Αξία Μαγ. Επίθεσης 125-149
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εξορκιστής+7
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 161-205
Αξία Μαγ. Επίθεσης 137-161
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εξορκιστής+8
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 174-218
Αξία Μαγ. Επίθεσης 150-174
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εξορκιστής+9
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 188-232
Αξία Μαγ. Επίθεσης 164-188
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Εξορκιστής