Μουριά

Μουριά

Εικόνες
Μουριά.png
Background.png
Μουριά.png
Περιγραφή
Μουριά
Λειτουργία

Παρασκευή Φίλτρων

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


 • Μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία μόνο από τον Huahn-So.
 • Σε συνδυασμό με
  Background.png
  Νερό Young.png
  Νερό Young προκύπτει
  Background.png
  Νερό Hwal.png
  Νερό Hwal .
 • Σε συνδυασμό με
  Background.png
  Νερό Bo.png
  Νερό Bo προκύπτει
  Background.png
  Νερό Mong.png
  Νερό Mong .
 • Στοιβαζόμενα (μεγ. 200 τεμ.)

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲