Κατηγορία:Εχθρός/Αντίσταση Σκότους

Αν εξοπλιστείτε αντικείμενο με bonus "Αντίσταση Σκότους" τότε η ζημιά που θα δέχεστε από το τέρας θα είναι μικρότερη.

Η "Αντίσταση Σκότους" λειτουργεί για τα παρακάτω τέρατα.