Άψυχο Μαχαίρι

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Άψυχο Μαχαίρι

Επίπεδο 80 - 90 Στιλέτα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Άψυχο Μαχαίρι.jpg
Background.png
Άψυχο Μαχαίρι.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο: Το όπλο έχει bonus Δυνατό ενάντια σε Ημιανθρώπους και Δυνατό ενάντια σε Διάβολο. Αυτά τα bonus,η ταχύτητα επίθεσης και το απαιτούμενο επίπεδο αυξάνονται σε κάθε αναβάθμιση του όπλου.Το όπλο μπορεί να μετατραπεί σε Δρακόντειο μαχαίρι +9 αν η αναβάθμιση για +1 αποτύχει.

Πηγή
Δώστε
Background.png
Δρακόντειο μαχαίρι.png
Δρακόντειο μαχαίρι+9, 2x
Background.png
Πάπυρος Ευλογίας.png
Πάπυρος Ευλογίας, και 1x
Background.png
Δοκίμιο Ξιφομαχίας.png
Δοκίμιο Ξιφομαχίας στον Seon-Pyeong για να λάβετε ένα Άψυχο Μαχαίρι +0.Αυτή η αναβάθμιση έχει πιθανότητα επιτυχίας 100%,οπότε δεν γίνεται να χάσετε το όπλο σας.Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσετε αυτό το όπλο.Βελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

120.00016px-Yang.png

140.00016px-Yang.png

170.00016px-Yang.png

200.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Άψυχο Μαχαίρι+0
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 225–235
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Διάβολο 2%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 2%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Άψυχο Μαχαίρι+1
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 227-238
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Διάβολο 3%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 3%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Άψυχο Μαχαίρι+2
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 229-242
Ταχύτητα Επίθεσης 16%
Δυν. ενάντια σε Διάβολο 4%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 4%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Άψυχο Μαχαίρι+3
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 232-247
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
Δυν. ενάντια σε Διάβολο 5%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 5%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Άψυχο Μαχαίρι+4
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 239-260
Ταχύτητα Επίθεσης 18%
Δυν. ενάντια σε Διάβολο 6%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 6%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

240.00016px-Yang.png

290.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png

340.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

410.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

500.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Άψυχο Μαχαίρι+5
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 245-268
Ταχύτητα Επίθεσης 20%
Δυν. ενάντια σε Διάβολο 7%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 7%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Άψυχο Μαχαίρι+6
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 249-272
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
Δυν. ενάντια σε Διάβολο 8%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 8%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Άψυχο Μαχαίρι+7
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 253-277
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
Δυν. ενάντια σε Διάβολο 9%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 9%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Άψυχο Μαχαίρι+8
Από Επ.: 88
Αξία Επίθεσης 263-288
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
Δυν. ενάντια σε Διάβολο 10%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 10%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Άψυχο Μαχαίρι+9
Από Επ.: 90
Αξία Επίθεσης 275-300
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
Δυν. ενάντια σε Διάβολο 12%
Δυνατό ενάντια σε Ημιαν. 12%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Άψυχο Μαχαίρι