Κόκκινο δρακοατσάλι

Κόκκινο δρακοατσάλι

Εικόνες
Κόκκινο δρακοατσάλι.png
Background.png
Κόκκινο δρακοατσάλι.png
Περιγραφή
Κόκκινο δρακοατσάλι
Λειτουργία
Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲