Στολή Δρακοκαβαλάρη

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Στολή Δρακοκαβαλάρη


Στολή Δρακοκαβαλάρη

Στολή Δρακοκαβαλάρη (εμφάνιση).jpg
Στολή Δρακοκαβαλάρη.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Ninja
Επίπεδο: 90-105
Τιμή Αγοράς: Yang.png
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Λοιπά:
Πηγές

Πληροφορίες Αναβάθμισης

Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Δρακοκαβαλάρη+0

Από Επ.: 90
Άμυνα:120
Ταχύτητα:-15%
Μαγική Αντίσταση:4
μεγ. HP:1%
[Φοριέται]
Ninja
100.000Yang.png
10 x Θραύσματα ενέργειας
Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Δρακοκαβαλάρη+1

Από Επ.: 92
Άμυνα:130
Ταχύτητα:-15%
Μαγική Αντίσταση:5
μεγ. HP:1%
[Φοριέται]
Ninja
125.000Yang.png
15 x Θραύσματα ενέργειας
Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Δρακοκαβαλάρη+2

Από Επ.: 94
Άμυνα:134
Ταχύτητα:-15%
Μαγική Αντίσταση:6
μεγ. HP:1%
[Φοριέται]
Ninja
150.000Yang.png
20 x Θραύσματα ενέργειας
Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Δρακοκαβαλάρη+3

Από Επ.: 96
Άμυνα:140
Ταχύτητα:-12%
Μαγική Αντίσταση:7
μεγ. HP:2%
[Φοριέται]
Ninja
180.000Yang.png
30 x Θραύσματα ενέργειας
Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Δρακοκαβαλάρη+4

Από Επ.: 98
Άμυνα:150
Ταχύτητα:-9%
Μαγική Αντίσταση:9
μεγ. HP:2%
[Φοριέται]
Ninja
225.000Yang.png
45 x Θραύσματα ενέργειας
Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Δρακοκαβαλάρη+5

Από Επ.: 100
Άμυνα:164
Ταχύτητα:-6%
Μαγική Αντίσταση:12
μεγ. HP:3%
[Φοριέται]
Ninja
270.000Yang.png
65 x Θραύσματα ενέργειας
Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Δρακοκαβαλάρη+6

Από Επ.: 102
Άμυνα:184
Ταχύτητα:-4%
Μαγική Αντίσταση:15
μεγ. HP:4%
[Φοριέται]
Ninja
320.000Yang.png
95 x Θραύσματα ενέργειας
Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Δρακοκαβαλάρη+7

Από Επ.: 104
Άμυνα:214
Ταχύτητα:-2%
Μαγική Αντίσταση:18
μεγ. HP:5%
[Φοριέται]
Ninja
400.000Yang.png
140 x Θραύσματα ενέργειας
Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Δρακοκαβαλάρη+8

Από Επ.: 104
Άμυνα:256
Ταχύτητα:-1%
Μαγική Αντίσταση:21
μεγ. HP:7%
[Φοριέται]
Ninja
500.000Yang.png
200 x Θραύσματα ενέργειας
Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Δρακοκαβαλάρη+9

Από Επ.: 105
Άμυνα:320
Ταχύτητα:0%
Μαγική Αντίσταση:25
μεγ. HP:10%
[Φοριέται]
Ninja

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Στολή Δρακοκαβαλάρη