Πανοπλία Yin και Yang

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Yin και Yang


Πανοπλία Yin και Yang

Πανοπλία Yin και Yang (εμφάνιση).jpg
Πανοπλία Yin και Yang.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Sura
Επίπεδο: 34
Υποδοχές: 2 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές
Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Yin και Yang+0

Από Επ.: 34
Άμυνα:47
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Sura
1.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Yin και Yang+1

Από Επ.: 34
Άμυνα:53
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Sura
2.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Yin και Yang+2

Από Επ.: 34
Άμυνα:59
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Sura
4.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Yin και Yang+3

Από Επ.: 34
Άμυνα:65
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Sura
8.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Yin και Yang+4

Από Επ.: 34
Άμυνα:71
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Sura
13.000Yang.png
2 x Κομμάτι Πετραδιού
Κομμάτι Πετραδιού.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Yin και Yang+5

Από Επ.: 34
Άμυνα:77
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Sura
20.000Yang.png
2 x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Yin και Yang+6

Από Επ.: 34
Άμυνα:83
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Sura
40.000Yang.png
2 x Μάτια Αράχνης
Μάτια Αράχνης.png
1 x Ψαροκόκκαλο
Ψαροκόκκαλο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Yin και Yang+7

Από Επ.: 34
Άμυνα:89
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Sura
70.000Yang.png
2 x Δόντι Ορκ
Δόντι Ορκ.png
1 x Όστρακο
Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Yin και Yang+8

Από Επ.: 34
Άμυνα:95
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Sura
120.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού
Ουρά Φιδιού.png
1 x Όστρακο
Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Yin και Yang+9

Από Επ.: 34
Άμυνα:101
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Yin και Yang