Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου
Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου.png

Επίπεδο
37
Στάδιο
2
EXP
1252
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Η εξόντωσή του λόγω της τακτικής που έχουν (επιπλέουν και αιωρούνται) στις κινήσεις είναι δύσκολη.
  • Πιθανότητα Λιποθυμίας.
  • Αναγεννιέται από το Metin Της Σκιάς
  • Αυτά είναι τα σημειά του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Έρημος Yongbi< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου