Πέλεκυς

Επίπεδο 36 2χεριών

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Πέλεκυς.jpg
Background.pngBackground.pngBackground.png
Πέλεκυς.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: 15.000 yang
Υποδοχές: 2 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πέλεκυς+0
Από Επ.: 36
Αξία Επίθεσης 60-96
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πέλεκυς+1
Από Επ.: 36
Αξία Επίθεσης 66-102
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πέλεκυς+2
Από Επ.: 36
Αξία Επίθεσης 72-108
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πέλεκυς+3
Από Επ.: 36
Αξία Επίθεσης 78-114
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πέλεκυς+4
Από Επ.: 36
Αξία Επίθεσης 84-120
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

13.00016px-Yang.png
2x Σημαία.png

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Σκορπιού.png

40.00016px-Yang.png
2x Βελόνα Σκορπιού.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Αυγά Αράχνης.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πέλεκυς+5
Από Επ.: 36
Αξία Επίθεσης 92-128
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πέλεκυς+6
Από Επ.: 36
Αξία Επίθεσης 101-137
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πέλεκυς+7
Από Επ.: 36
Αξία Επίθεσης 111-147
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πέλεκυς+8
Από Επ.: 36
Αξία Επίθεσης 122-158
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πέλεκυς+9
Από Επ.: 36
Αξία Επίθεσης 134-170
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Πέλεκυς