Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 2

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 2
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 2 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 32
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά θα πρέπει να πάτε στον στον Uriel και έπειτα στον Yang-Shin που βρίσκεται στο Χάρτη 2, και στη συνέχεια να σκοτώσετε Ανώτερους Ορκ Μάγους στην Κοιλάδα του Seungryong μέχρι να πάρετε μία από τις Σελίδες Ημερολογίου. Μπορεί σε κάποιους παίκτες να την δώσει με το πρώτο που θα σκοτώσετε ενώ σε άλλους να χρειαστεί πάνω από 100. Δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε καθώς λειτουργεί η αποστολή κανονικά! Αφού βρείτε τη σελίδα θα πρέπει να πάτε πίσω στον Uriel ώστε να πάρετε την ανταμοιβή σας.
Άλλη πληροφορία
Μην παραιτηθείτε και σκοτώστε όσους περισσότερους Ανώτερους Ορκ Μάγους μπορείτε μέχρι να σας δώσει τη σελίδα.


< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 2