Μεγάλη εξέγερση των Ορκ 2

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Μεγάλη εξέγερση των Ορκ 2 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Μυστικές πληροφορίες λένε ότι οι αρχηγοί των Ορκ στην κοιλάδα του Seungryong, στην ουδέτερη ζώνη, σχεδιάζουν να κατακτήσουν τον κόσμο. Σου ζητάω να επιληφθείς αυτού, πολεμιστή. Και εφόσον είσαι εκεί έτσι κι αλλιώς, μείωσε τον αριθμό τους.